چون برند شما ارزشمند است

مدیر فروش و بازاریابی Sales & Marketing Manager

مهارت‌های مورد انتظار:

آتوبه برای سمت شغلی مدیر فروش و بازاریابی به فردی منظم، با تجربه نیاز دارد که در مذاکره حرفه‌ای عمل کند. اگر با بازاریابی، قیمت‌گذاری محصول وتحلیل بازار آشنا هستید و اهل رهبری و توسعه تیم هستید؛ همین حالا رزومه خود را برای ما ارسال کنید.