چون برند شما ارزشمند است

کارشناس خلاقیت creative specialist

مهارت‌های مورد انتظار:

اگر فردی هستید که به همه مسائل و اطرافتان، متفاوت نگاه می‌کنید، اگر استاد خلق راه‌حل‌های عجیب برای مسائل هستید؛ ما به دنبال شما می‌گردیم. اگر در کنار خلاقیت، با دنیای تبلیغات آشنا هستید و بلد هستید سناریو و متن تبلیغاتی بنویسید؛ همین حالا رزومه خود را برای ما ارسال کنید.