We hear and know marketsما بازارها را می‌شنویم و می‌شناسیم

ما صدای مصرف‌کنندگان و بازار را می‌شنویم و آنها را می‌شناسیم. در فرآیند تحقیقات بازار درباره‌ی رفتار مصرف‌کنندگان و بازار، داده جمع‌آوری می‌کنیم و با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، نیاز و رفتار مشتریان را شناسایی می‌کنیم. با استفاده از تحقیقات بازار می‌توانید بفهمید که بهترین مکان برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارتان کجاست؟ چه تعداد مشتری خواهید داشت؟ بازار به چه اندازه رقابت دارد و امکان رشد در آن چه اندازه است؟

آنچه تیم تحقیقات بازار انجام می‌دهد

  • تحقیق و تحلیل مخاطب
  • تجمیع و یکپارچه‌سازی داده
  • تجزیه و تحلیل داده
  • بخش‌بندی بازار و مشتری
  • شناسایی گروه هدف
  • شناسایی محصول و قیمت‌گذاری
  • شناسایی و تحلیل رقبا
  • ارزیابی نتایج و اثرات تبلیغات
بازار جای قمار نیست!

همانطور که متر نکرده، نباید بُرید؛ بدون تحقیقات بازار هم نباید کسب‌و‌کاری راه انداخت. بدون داشتن اطلاعات دقیق از نیاز بازار و مشتریان، ورود به بازار، قمار است. اتفاقی که احتمالا در میان اطرافیان خود دیده‌اید که مدتی پس از راه‌انداختن کسب‌و‌کار، دخل و خرج‌شان جور نبوده و با انبوهی از بدهی، کار خود را تعطیل کرده‌اند.

شنیدن و تحلیل صداها یکی دیگر از هنرهای ماست. اگر تصمیم به توسعه کسب‌و‌کار گرفته‌اید و اهل قمار نیستید؛ خوشحال می‌شویم در جلسه‌ای با شما آشنا شویم.

اهل قمار نیستم